कीर्ति स्तम्भ के प्रशस्ति रचयिता व शिल्पीकार

कीर्ति स्तम्भ के प्रशस्ति रचयिता व शिल्पीकार

Trick : आमजन पपू

  • आ – अत्री
  • म – महेश
  • ज – जैता
  • न – नापा
  • प – पोमा
  • पू – पूंजा

अत्री, महेश – प्रशस्ति रचयिता

जैता, नापा, पोमा, पूंजा – शिल्पीकार व वास्तुकार

error: Content is protected !!
/* ]]> */