सामान्य हिंदी व्याकरण नोट्स

विलोम Antonyms

( द )

शब्दविलोमशब्दविलोम
दिवारात्रिदेयअदेय
दीर्घकायकृशकायदूषितस्वच्छ
दुर्बलसबलदक्षिणवाम
दातायाचकदिनरात
देवदानवदुराचारीसदाचारी
दुष्टसज्जनदासस्वामी
दोषीनिर्दोषीदानीकंजूस
दुरुप्रयोगसदुप्रयोगदुर्जनसज्जन
दयालुनिर्दयदुर्दान्तशांत
दानवदेवदुर्गन्धसुगन्ध
दिनरातदीर्घकायकृशकाय
दातासूमदक्षिणवाम
दृढविचलितदुर्बलसबल
दूषितस्वच्छदुराशयसदाशय
देयअदेयदिवारात्रि
दृश्यअदृश्यदुःशीलसुशील
दोषगुण

( ध )

शब्दविलोमशब्दविलोम
धनीनिर्धनध्वंसनिर्माण
धर्मअधर्मधीरअधीर
धूपछाँवधनीनिर्धन
धरागगनधृष्टविनीत
DsGuruJi HomepageClick Here